ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

งาน BMW

ตาชั่งรถบรรทุก


งานบริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รับเหมาก่อสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก


งานที่ สปป. ลาว

รับออกแบบเครื่องชั่งรถบรรทุก


งานบ่อทรายเฉลิมชัย

ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก


งานบ่อทรายวสุทรายทอง

รับซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องชั่งน้ำหนัก


งานสหกรณ์โคนมปากช่อง

รับซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักรถ